Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Motoland Cezary Jancewicz, NIP: 543-101-72-32 REGON: 050503481 , z siedzibą w Warszawie ul. Krasnowolska 84 02-849 

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania danych: W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email motoland84@gmail.com lub pod nr telefonu 866 260 266

 2. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego

interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Prawo do sprzeciwu

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową oraz wymagany przepisami prawa podatkowego, czyli przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zawarliśmy umowę.

 1. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy przewozowe.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 1. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 1. prawo do przenoszenia danych;

 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z nami umowy.