DVR konfiguracja

Konfiguracja rejestratora jazdy usb dvr

  • Kamera DVR jest widziana przez system jako kolejny dysk USB.
  • W pamięci wewnętrznej kamery znajduje się program do obsługi tej kamery.
  • Należy zainstalować aplikację (*.apk) z  pamięci kamery.
  • Po uruchomieniu programu obraz z kamery będzie widoczny.
DVR kamera rejestratowa jazdy