Ustawienie języka polskiego w nawigacji iGO

Ustawienie języka polskiego w nawigacji iGO

Film pokazuje jak zmienić ustawienia regionalne w aplikacji iGo.
Ustawienie komunikatów po polsku , języka programu, jednostek ( km, litry) itd…

Spolszczenie interfejsu programu nawigacji iGo